1

GDPR - Algemene databeskermingsregulasie. Obecné nařízení o ograně osobních údajů (Algemene Gegevensbescherming Reglement, ZKratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 / 679 hulle is 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení smernice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropske unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropske unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna xnumx.

Onderwerp en doelwitte - Stel reëls vas oor die beskerming van individue met betrekking tot die verwerking van hul persoonlike data en reëls vir die vervoer van persoonlike data. Die verordening beskerm die fundamentele regte en vryhede van individue met die klem op die reg op die beskerming van persoonsgegevens. Die vrye verkeer van persoonsgegevens in die Europese Unie is nie beperk of verbied vir die beskerming van individue met betrekking tot die verwerking van persoonsgegevens.

Materiële omvang - Die Regulasie is van toepassing op die outomatiese verwerking van persoonlike data en die nie-outomatiese verwerking van persoonsgegevens wat in die rekords of die rekords aangeteken word. Die Regulasie is nie van toepassing op die verwerking van persoonlike data deur:

in die uitvoering van aktiwiteite wat nie binne die bestek van die Unie reg val nie;
Lidstaten in die uitvoering van aktiwiteite wat onder titel V van Hoofstuk 2 van die EU-verdrag val;
'n natuurlike persoon tydens uitsluitlik persoonlike of huishoudelike aktiwiteite;
bevoegde owerhede met die oog op die voorkoming, ondersoek, opsporing of vervolging van kriminele oortredings of die uitvoering van strafsake, insluitende beskerming teen en voorkoming van bedreigings vir openbare veiligheid.
Die verwerking van persoonsgegevens deur die instellings, organen, offices en agentschappen van die Unie is onder meer gereguleer deur Verordening (EG) nr 45 / 2001. Verordening (EG) nr 45 / 2001 en ander regsake van die Unie wat verband hou met die verwerking van persoonsgegevens, is in ooreenstemming met die beginsels en reëls van hierdie regulasie ingevolge artikel 98. Die regulasie laat die toepassing van die 2000 / 31 / EG-richtlijn onverlet.

Persoonlike Data - Die Regulasie verfyn en brei die omvang en definisie van persoonlike data uit. Persoonlike inligting is enige inligting oor 'n geïdentifiseerde of identifiseerbare natuurlike persoon. Persoonlike data is dus bv. Data op regspersoon (van al sy werknemers, maar ja), data op persone oorlede is, is dit nie inligting dat 'n bepaalde persoon nie identifiseer (bv. Slegs 'n gemeenskaplike naam en van) en die persoonlike data word nie data anoniem, dus diegene wat oorspronklik die identifikasie van die persoon bevat, maar van daardie identifiseerder verwyder is. In teenstelling met vorige praktyke sluit die richtlijn ook dinamiese IP-adresse of ander virtuele identifiseerders onder persoonlike data in.

Verplichting - Die verordening is bindend in sy geheel en is direk van toepassing in alle lidstaten.

Inhoud - Die Regulasie bepaal die beginsels van die verwerking van persoonlike data en die voorwaardes vir die wettigheid van die verwerking daarvan. Dit reguleer ook die terme van uitdrukking van die toestemming wat gegee word vir die verwerking van data en die verskaffing van inligting en toegang tot persoonlike data.

Geselekteerde regte van die vak - Verder het die vaker die volgende regte:

vir herstel
die skrapping (die reg om vergeet te word)
om die verwerking te beperk

GDPR in Tsjeggië - Volgens die bevindinge van die Kamer van Koophandel was 2017 op die einde van die jaar nie gereed vir entrepreneurs nie, maar sommige het nie eens geweet van die nuwe verpligtinge op die gebied van die beskerming van persoonsgegevens nie. Die bekendstelling van GDPR behoort nie meer as 'n maand vir sake-eienaars te neem nie.

Vir skole, die bekendstelling BBP beteken dat 'n goed gemaakte ooreenkoms, want as 'n paar ouers nie kan saamstem, die vermindering van die moontlikheid van aanbieding van die skool, sal jy nodig het om te gebruik skoen, en 'n paar klasse kan nie aangebied word nie. Ouers se toestemming sal nodig wees om te vereis, byvoorbeeld, in situasies waar die kind wen 'n wiskunde-kompetisie en is toegelaat om hul ouers se toestemming te skiet om die publikasie van die resultate van die wedstryd wenners en foto's. Die beskerming van persoonlike data in skole gaan nie net oor die name van kinders nie, maar ook oor die name van hul ouers. Daar is 'n risiko dat skoolhoofde altyd bang sal wees om iets verkeerd te hê.

Die wetsontwerp op persoonlike data verwerking deur die Regering goedgekeur om toestemming tot die verwerking van data gee sonder die toestemming van die ouers vir die kinders van 15 jaar. Die oorspronklike model het jare lank 13 getel, maar is op inisiatief van die Kantoor vir Persoonlike Databeskerming verhoog. Vakbonde en werkgewersorganisasies het jare lank die 16-vlug geëis.

Die beskerming van persoonlike data in hospitale, skole en munisipaliteite moet onder toesig van 'n spesiale gesant wees. Selfs in die einde van September 2017 munisipaliteite, owerhede en besighede is nie duidelik hoe dit aanstelling sal werk kyk of daar genoeg beskikbaar sal wees, hoeveel hulle kos en waar hulle die geld te neem.

'N Konserwatiewe skatting van die koste van bedryfsagente is 600 miljoen krone, addisionele koste sal bestee word aan insetteanalise, nuwe rekenaars vir trustees en sagteware. Want daar is 'n tekort aan gekwalifiseerde professionele mense, is dit moontlik om die feit te gebruik wat 'n spesialis kan werk vir meer stadsale, maar dit is moontlik dat groter munisipaliteite met een aanstelling nie genoeg sal wees en wat hulle nodig het baie meer. Die Ministerie van Binnelandse Sake het aanbeveel dat een kommissaris vir ten minste tien munisipaliteite werk.

deel
Gevraagde vraag